Suuryritykset hakevat usein kumppania, joka vastaa kokonaisvaltaisesti asiakas- ja sidosryhmätilaisuuksien suunnittelusta, kehittämisestä, toteutuksesta ja jälkimarkkinoinnista. Kun kumppani tuottaa tapahtumia avaimet käteen -periaatteella, niin omaan liiketoimintaan jää tarpeeksi aikaa. Kumppani vastaa projektijohtamisesta ja koko tuotannosta ideoinnista jälkimarkkinointiin asti.

Nyt myös pienyrityksissä on herätty siihen, että ei tehdäkään kaikkia tapahtumia itse, vaan tapahtumien järjestäminen ulkoistetaan. Ennen kaikkea tapahtumien järjestämisen ulkoistaminen nähdään järkevänä ajankäyttönä. Yhdessä kumppanin kanssa tilaaja osaa myös tehdä paremman tapahtuman kuin yksin.

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyömalli rakentuu parhaiten silloin, kun yhdessä määritellään tapahtuman tavoite, jonka tärkein mittari on loppuasiakkaan tyytyväisyys.